Všechny novinky

Kyslíkové mazivo 1ml, Divers Direct

KYSLIKOVEMAZIVO1
DIVERS DIRECT
Kyslíkové mazivo se uplatňuje se jako mazací prostředek pro mazání jemných mechanismů, šoupátek průtokoměrů či ventilů.
Počet


Popis

Kyslíkové mazivo

1ml

Kyslíkové mazivo je pasta s vysokým obsahem PTFE, bílého vzledu odolná vůči vlhkosti, vodě, páře, louhům, kyselinám, olejům, kyslíku, vakuu a dlouhodobým atmosferickým vlivům. Dlouhodobě odolává nízkým i vysokým teplotám. Je původně koncipována jako životnostní mazivo na mostní ložiska, kde odolává dlouhodobě atmosferickým vlivům. Má však další, velmi široké aplikační využití.

Kyslíkové mazivo je vyrobeno na bázi silikonového gelu s vysokým obsahem PTFE, který dodává základnímu aerogelu bílý vzhled a vynikající mazací vlastnosti. Mazivo vykazuje vysokou tixotropnost a díky nízkému povrchovému napětí kapalné složky má vynikající zatékavost, takže snadno vyplňuje mikropóry povrchů a působí jako účinné separátory. Dobře smáčí a lne k suchým povrchům kovů, keramiky plastům a sklu, které chrání proti vlhkosti, vodě, metanolu, glykolu a minerálním olejům.

Využití:

Kyslíkové mazivo se uplatňuje se jako mazací prostředek pro mazání jemných mechanismů, šoupátek průtokoměrů, ventilů, a to i v potravinářství. V elektrotechnice jako tlumící a dielektrické medium. Rovněž nachází uplatnění jako vysokoteplotní mazivo do teplot až 220°C na pomaloběžná valivá i kluzná ložiska, šrouby, při mazání vakuových zařízení a kyslíkových armatur. Nenarušuje gumu ani plast.hmoty. Má dobré konzervační a životnostní parametry. Teplotní rozsah použití -70°C až 180°C, krátkodobě až 220°C.

Odolnost cemická/fyzikální:

Kyslíkové mazivo je nehořlavá, není těkavá ani za vysokého vakua a není narušována ani ostrou vodní párou. Při provozních teplotách -70°C až 150°C vykazuje pouze malou změnu konzistence. Při trvalých teplotách nad 180°C dochází na vzduchu k pomalé oxidaci kapalné složky pasty, jejíž produkty mohou působit korozívně na některé konstrukční materiály. Kyslíkové mazivo má velmi dobrou odolnost proti zředěným roztokům kyselin, alkálií a solí. Nerozpouští se ve vodě, glykolu metanolu a minerálních olejích, neodolává benzínu, toluenu, xylenu, trichloretylenu a podobným organickým rozpouštědlům.

Informace-technické/zdravotně-bezpečnostní:

Kyslíkové mazivo je biologicky nezávadné a nezpůsobuje podráždění pokožky. Při vniknutí pasty do oka dochází k slzení jako v případě vniknutí cizího předmětu. Podle zákona 350/2011Sb. a nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), není mazivo klasifikováno jako nebezpečné ani nesplňuje další požadavky na zpracování bezpečnostního listu.

Parametry
KYSLIKOVEMAZIVO1

Parametry

Hmotnost
0.0 kg

Máte s produktem zkušenost ? Napište krátkou recenzi.

Podobné a související produkty
10 dalších produktů ve stejné kategorii:

Nasledujte nás na Facebooku